Dvoupodlažní nástavba

Jedná se o nástavbu stávajícího bytového domu o 52 již realizovaných bytových jednotkách, kdy celkem ve třech podlažích je realizováno dalších 29 bytových jednotek. Jedná se tedy zhruba o 55%ní nárůst bytového fondu. Nedochází ke změně funkce využití tohoto domu, hlavní funkce zůstává bydlení a v širším urbanistickém aspektu dojde tedy k mírné zátěži území po stránce dopravní. Z urbanistického hlediska závažnější je aspekt hmotový, kdy se z pěti podlažního domu stává dům osmi podlažní. S ohledem na to, že dům je přímou součástí širšího bytového okrsku, kde bydlí řádově tisíce lidí a kde nepřevyšuje okolní zástavbu ani po dokončení této stavby, lze konstatovat, že považovaný stavební počin dané prostředí po stránce hmotové nepoškodí.