Zápis rozestavěné stavby do KÚ

V případě, že klient chce prodávat rozestavěnou stavbu před kolaudací, musí být tato stavba zapsána v katastru nemovitostí jako rozestavěná. Je nutné nechat stavbu geometricky zaměřit a podat žádost o zapsání rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. K žádosti je nutné přiložit originál geometrického plánu, platné stavební povolení a čestné prohlášení vlastníka o stádiu rozestavěnosti stavby. Rozestavěnou stavbu lze zapsat, je-li rozestavěna minimálně do výše jednoho nadzemního podlaží. Čestné prohlášení vlastníka musí být opatřeno ověřeným podpisem